G'LAMS x MBNK

NGƯỜI TÌM NƠI SÓNG LẶNG

Đánh dấu sự trở lại trong năm 2023 của G’LAMS là sự kết hợp đầy mới mẻ với Một Buổi Nhạc Kịch - chương trình nhạc kịch trực thuộc Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội (UEB) để tạo nên vở nhạc kịch “Người tìm nơi sóng lặng” với một chủ đề hoàn toàn mới lạ.